Sign in with CyfleID

Mae eich manylion mewngofnodi CyfleID yr un fath a fyddwch yn eu ddefnyddio i fynediad at y cyfrifiaduron ysgol, mae hyn yn golygu eich enw defnyddiwr a chyfrinair yn cael eu defnyddio ar gyfer ein holl wasanaethau.

Your CyfleID login details are the same as you use to access to the school computers, this means your username and password are used for all our services.

Moodle

Moodle is our VLE, it allows you to join courses and complete homework tasks